Realizacja 2 – Montaż schodów, renowacja parkietu (2)