Tabela twardości poszczególnych gatunków drewna w Polsce w MP